Lửa Rừng Đêm

Trình bày: 

Cao Minh


Lửa Rừng Đêm

Bạn cùng ta, nắm tay múa ca
cho đời bừng sống dưới màn sương đông,
máu hồng thêm hăng bên lửa đêm bập bùng.

Tùng tùng tinh tùng
bình bùng binh bùng
tang tình tang tình tính.

Ta người chiến binh
ra đời chiến chinh hiến thân vì nước;
Muôn đời thề ước vang tiếng hùng anh,
nước biếc rừng xanh
trong bốn phương tung hoành.
Rừng càng giá,
thân này nào sá sương khuya lạnh lùng
lửa càng bùng cháy nung hờn núi sông

Reo ca vang lên (ô hô ô hô)
Tay cầm tay quanh lửa hồng (ô hô ô hô)
Muôn quân xung phong (ô hô ô hô)
Nghe hồn réo say máu nồng chứa chan
Tuốt gươm vùng lên thề vững giang sơn,
Quyết tan niềm căm hờn,
Giết quân thù tham tàn.
Muôn đời còn vang lừng tiếng quân Nam.

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Cách Mạng


Nghe thêm