Lập Thu / 立秋 (Beat)

Trình bày: 

Âm Khuyết Thi Thính & 

Côn NgọcThể loại:  Hoa Ngữ,  Trung Quốc


Nghe thêm