2 Phút Hơn

Sáng tác: 

Masew

Trình bày: 

Masew & 

Pháo


Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi.
Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly.
Uống thêm và ly vì đời chẳng mấy khi vui.
Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại.

Nơi đây đang xoay xoay, thế gian đang xoay vòng.
Anh đang ở nơi đâu, biết anh có thay lòng.
Đừng nói chi mà mình uống đi
1234231, hình như anh nói anh say rồi.

1234231, hình như anh nói anh yêu em rồi.
Đừng nói chi mà mình uống đi (x2)
Tay em đang run run, nhưng anh thì cứ rót đi.
Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly.

Uống thêm và ly vì đời chẳng mấy khi vui.
Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại.
Nơi đây đang xoay xoay, thế gian đang xoay vòng.
Anh đang ở nơi đâu, biết anh có thay lòng.

Đừng nói chi mà mình uống đi
1234231, hình như anh nói anh say rồi.
1234231, hình như anh nói anh yêu em rồi.

Đừng nói chi mà mình uống đi (x2)
Hình như anh nói anh yêu em mà (x2)
Đừng nói chi mà mình uống đi (x2)


Xem trên Youtube

[Em] Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi
[C] Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly
[Em] Uống thêm vài ly vì đời chẳng mấy khi vui
[C] Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại

[Em] Nơi đây đang xoay xoay, thế gian đang xoay vòng
[C] Anh đang ở nơi đâu biết anh có thay lòng
[Em] Đừng nói chi i i i i i
[C] Mình uống đi i i i i i

[Em] Một hai ba bốn hai ba một
[C] Hình như anh nói anh say rồi
[Em] Một hai ba bốn hai ba một
[C] Hình như anh nói anh yêu em rồi

My hands are shaking
But he just poured away
I do not respect you
Is when he did not run out of glasses
Drink a few more glasses
Because life is never fun
Drink some more bottles
Because brothers rarely see again

This place is spinning
The world is rotating
Where are you now?
Know he has changed his heart
Don't say anything, let's drink

One two three four two three one
Looks like I said I'm drunk
One two three four two three one
Looks like I said I love you already
Don't say anything, let's drink
Don't say anything, let's drink

My hands are shaking
But he just poured away
I do not respect you
Is when he did not run out of glasses
Drink a few more glasses
Because life is never fun
Drink some more bottles
Because brothers rarely see again

This place is spinning
The world is rotating
Where are you now?
Know he has changed his heart
Don't say anything, let's drink

One two three four two three one
Looks like I said I'm drunk
One two three four two three one
Looks like I said I love you already
Don't say anything, let's drink
Don't say anything, let's drink

Looks like I said I love you already
Don't say anything, let's drink
Don't say anything, let's drink


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm