I'm Sorry

Sáng tác: 

Nhất Trung

Trình bày: 

Anh Tâm & 

Việt My


Baby I'm so sorry sorry babe no no no no sorry
Biết phải nói chi giờ đây, anh đã bỏ em mà đi biết vừa mới bên cạnh nhau giờ mất anh rồi sao? Oho Oho
Đếm ngày tháng ta từng yêu chỉ là dối gian mà thôi thế mình cứ đi thật xa, đừng để em phải nhói đau thêm . kể từ đây em phải cố gắng quên anh, kể từ đây em phải yêu một người khác, kể từ đây em phải cố gắng bước qua trong thời gian này wow wow wow
I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry about you wow wow wow làm sao em có thể có thể sống thiếu anh.
I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry about you wow wow wow. Sao anh lại bước đi khi ta vẫn còn đắm say.
Biết phải nói chi giờ đây, em đã bỏ anh mà đi biết vừa mới bên cạnh nhau giờ mất em rồi sao?
Nếu ngày tháng ta từng yêu, chỉ là dối gian mà thôi. Thế người cứ đi thật xa, đừng để anh phải nhói đau thêm kể từ đây anh phải cố gắn quên em kể từ đây anh phải yêu một người khác kể từ đây anh phải cố gắn bước qua trong thời gian này no no no no
I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry about you no no no no làm sao anh có thể có thể sống thiếu em I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry about you no no no sao em lại bước đi khi ta văn còn đấm say
I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry about you no no no lam sao em co the co thesong thieu em I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry about you wow wow sao anh lại bước đi khi ta vẫn còn đấm say ho no no ho no no ho no ho no sorry

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm