Đường Về Miền Bắc

Sáng tác: 

Đoàn Chuẩn

Trình bày: 

Trần Thái Hòa
Nghe thêm