Đừng Khóc Nữa Mà

Trình bày: 

Gia Huy Singer

Có khi nào em nhìn lại phía sau mình
Có khi nào em thấy một người
Thương em hơn bản thân mình
Được thấy em cười
Người ấy đánh đổi tất cả
Dù hạnh phúc em trao cho ai
Không phải người ấy
Rồi ngày nắng phai nhạt đi dần
Hạnh phúc em chọn là bão giông
Em khóc thầm, những giọt lệ
Rơi ướt cả trái tim anh

Đừng khóc nữa mà không được buồn
Em xứng đáng với những nụ cười
Mà bấy lâu nay
Em không được những điều ấy
Dù có thế nào, anh vẫn chờ
Cuộc tình ấy em cố gắng nhiều rồi
Mệt mỏi phải không?
Vai anh đây tựa vào đi

Có khi nào em nhìn lại phía sau mình
Và có khi nào em thấy một người
Thương em hơn bản thân mình
Được thấy em cười
Người ấy đánh đổi tất cả
Dù hạnh phúc em trao cho ai
Không phải người ấy
Rồi ngày nắng phai nhạt đi dần
Hạnh phúc em chọn là bão giông
Em khóc thầm, những giọt lệ
Rơi ướt cả trái tim anh

Đừng khóc nữa mà không được buồn
Em xứng đáng với những nụ cười
Mà bấy lâu nay
Em không được những điều ấy
Dù có thế nào, anh vẫn chờ
Cuộc tình ấy em cố gắng nhiều rồi
Mệt mỏi phải không?
Vai anh đây tựa vào đi
Đừng khóc nữa mà không được buồn
Em xứng đáng với những nụ cười
Mà bấy lâu nay
Em không được những điều ấy
Dù có thế nào, anh vẫn chờ
Cuộc tình ấy em cố gắng nhiều rồi
Mệt mỏi phải không?
Vai anh đây tựa vào đi
Mệt mỏi không em?
Bờ vai anh đây, em hãy tựa vào


Xem trên Youtube

[Am]Có khi nào em nhìn lại phía [Em]sau mình
[F]có bao giờ em thấy một người thương [G]em hơn bản thân mình
được [Am]thấy em cười người ấy đánh đổi [Em]tất cả
dù hạnh [F]phúc em trao cho [G]ai không phải [Am]người ấy

[F]rồi ngày nắng phai [G]nhạt đi dần
hạnh [F]phúc em chọn [Em]là bão giông
[F]em khóc thầm, những [G]giọt lệ rơi
[F]ướt [G]cả trái [Am]tim anh

Đừng khóc nữa [Am]mà không được buồn
Em xứng [Em]đáng với những nụ cười
Mà bấy [F]lâu nay [G]em không được những điều [C]ấy [E7]
Dù có thế [Am]nào, anh vẫn chờ
Cuộc tình [Em]ấy em cố gắng nhiều rồi
Mệt mỏi [F]phải không [G]vai anh đây tựa vào [Am]đi

Mệt mỏi [F]không em [G]bờ vai anh đây, em hãy [Am]tựa vào