Đôi Mắt

Sáng tác: 

Xuân Hồng

Trình bày: 

Quang Lý
Nghe thêm