Dixit Dominus (Psalm 109), RV595, 06. Aria Soprano

Trình bày: 

Dominus - Nicholas McGegan & Thể loại:  Hòa Tấu,  Classical


Nghe thêm