Công

Sáng tác: 

Suboi

Trình bày: 

Suboi


[Intro]
I'ma young Vietnamese lady, who's this? (Who's this?)
I'ma young Vietnamese lady, who's this? (Ai đó?)

Real Saigonese pop showbiz don't fit
(Real Saigonese pop showbiz don't fit)
Real Saigonese pop showbiz don't fit
(Real Saigonese pop showbiz don't fit)
Real Saigonese pop showbiz don't fit
(Real Saigonese pop showbiz don't fit)
Real Saigonese pop showbiz don't fit

[Verse 1]
Công việc không nó cũng bình thường
Cộng với tình bạn nó tốt hơn
Công việc xong mỗi thằng một đường
Công mà với bạn một trăm chương
Công mà thêm chấm là cộng
Công việc không cấm người xung phong
Công việc cuối tháng là thêm phong bì
Công đưa cho người ta là ra sông
Đưa cho người ta, công bao ngày qua (là ra sông)
Đưa cho người ta, công bao ngày qua (là ra sông)
Đưa cho người ta, công bao ngày qua
Đưa cho người ta, công bao ngày qua
No I don't need no name for our friendship
The middle finger nails are french tips
They did not eat with me when I fail
Now I get up again saying "Hi Tèo!"
Đời cần gì một cái tên cho tình bạn mình
Thông minh hay không đâu cần chứng minh như Trạng Quỳnh
Không cần đêm khi chờ phone của ai
Speed dial number one, ey, tôi là tổng đài

[Pre-Hook]
Càng nói nhiều, càng ít làm, càng chán
Càng kiểm soát, càng mất kiểm soát
Càng nói nhiều, càng ít làm, càng chán
Càng kiểm soát, càng mất kiểm soát

[Hook]
I'ma young Vietnamese lady, who's this?
25 for life, not a cookie cutter, bitch!
The modern H-C-M-C, deep within is the real Saigonese
Pop showbiz don't fit

I'ma young Vietnamese lady, who's this?
25 for life, not a cookie cutter bitch
The modern H-C-M-C, deep within is the real Saigonese
Pop showbiz don't fit
[Verse 2]
Đời nghệ sỹ sướng ca vô loài
Ở đời có mấy thằng cha có mấy điệp khúc ca hoài
Stereotype not my social life
In fact, you better say goodbye to this genocide
I might make a little bit of money
Everyday out with a bag of cookies
I was hungry, worry about the blurry future
All I knew was to make it in a hurry
So how do I see my destiny
When the amount of negativities speak to me
Everyday Google Translate: "Fuck what they know"
I believe the answer you know

You are some fucked up, homie
But I ain't give up, homie
You got your world, I got my world
I would never judge ya, homie
When you get high on ya ego
Oh, ain't you tired people
'Cause I don't need the title to read the bible
Just tryna be enlighten yo

Người nào mà có đường bay xa
Mà lại không nhớ ngày hôm qua
Nhịn người nhiều quá, nhiều người làm quá
Nụ cười gì mà phá ngày đêm ra
Nhưng sao không sống ngày hôm nay
Mà làm bạn với còng hai tay
Nhịn người nhiều quá, nhiều người làm quá
Nụ cười gì mà phá ngày đêm ra
[Pre-Hook]
Càng nói nhiều, càng ít làm, càng chán
Càng kiểm soát, càng mất kiểm soát
Càng nói nhiều, càng ít làm, càng chán
Càng kiểm soát, càng mất kiểm soát

[Hook]
I'ma young Vietnamese lady, who's this?
25 for life not a cookie cutter, bitch
The modern H-C-M-C, deep within is the real Saigonese
Pop showbiz don't fit

I'ma young Vietnamese lady, who's this?
25 for life not a cookie cutter, bitch
The modern H-C-M-C, deep within is the real Saigonese
Pop showbiz don't fit

[Bridge]
Đời nghệ sỹ sướng ca vô loài?
Ở đời có mấy thằng cha có mấy điệp khúc ca hoài
Stereotype not my social life
In fact, you better say goodbye to this genocide

[Outro]
I'ma
Young Vietnamese young Vietnamese
Who's this?
Young Vietnamese young Vietnamese lady
Young Vietnamese young Vietnamese
Who's this?
Who's this?
Who's this?


Xem trên Youtube


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  Rap Việt


Nghe thêm