Chuyện Tình Bạc Liêu

Sáng tác: 

Thanh Sơn

Trình bày: 

Trọng Phúc & 

Hà MyXem trên YoutubeNghe thêm