Chân Quê

Trình bày: 

Quang Linh


hôm qua em đi tỉnh về,
đợi em ở mãi con đê đầu làng.
khăn nhung quần lính rộn ràng,
áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi.
nào đâu cái yếm lụa rồi,
cái dây lưng đổi nhuộm hồi sang xuân.
nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mỏ quạ, cái quần lái đen
nói ra sợ mất lòng em, van em em hãy giữ yên quê mùa
như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh.
hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê
hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nổi bay đi ít nhiều


Nghe thêm