Beautiful

Trình bày: 

Jessica Mauboy


Đẹp, đẹp
Đẹp, đẹp
đẹp

Giơ tay lên, bạn tôi
Hãy đến gần, tôi không nhớ
Không vội vàng, đó là tốt
Times về phía bạn

Không đi lạc xa Babe
Nụ hôn của bạn, liên lạc của bạn tỉnh dậy tôi
Và chúng ta nên kết nối
Không một ai, không có gì có thể phá vỡ nó
Bạn làm cho tôi cảm thấy

Đẹp, đẹp
Tôi muốn là, với bạn với bạn
Mãi mãi mà nên có khoảng
Trong cuộc sống của tôi, tôi cảm thấy đẹp
Mãi mãi mà nên có khoảng
Trong cuộc sống của tôi, tôi cảm thấy đẹp

Cho phép khiêu vũ suốt đêm
Giữ cho cơ thể của bạn trên của tôi
Không dừng lại sống cuộc sống của bạn
Tình yêu của bạn tỏa sáng rực rỡ

Tôi cảm thấy nó bé
Nụ hôn của bạn, liên lạc của bạn tỉnh dậy tôi
Và chúng ta nên kết nối
Và không ai, không có gì có thể phá vỡ nó
Bạn làm cho tôi cảm thấy

Đẹp, đẹp
Tôi muốn là, với bạn với bạn
Mãi mãi mà nên có khoảng
Trong cuộc sống của tôi, tôi cảm thấy đẹp
Mãi mãi mà nên có khoảng
Trong cuộc sống của tôi, tôi cảm thấy đẹp

Hearts không nói dối
Con tôi có thể dành cả đời mình
Trong vòng tay của bạn tôi biết tôi là an toàn mãi mãi
Không ai yêu tôi tốt hơn

Hearts không nói dối
Con tôi có thể dành cả đời mình
Trong vòng tay của bạn tôi biết tôi là an toàn mãi mãi
Không ai yêu tôi
Bạn làm cho tôi cảm thấy

Đẹp, đẹp
Tôi muốn là, với bạn với bạn
Mãi mãi mà nên có khoảng
Trong cuộc sống của tôi, tôi cảm thấy đẹp
Mãi mãi mà nên có khoảng
Trong cuộc sống của tôi, tôi cảm thấy đẹp

Thể loại:  Âu Mỹ,  Pop


Nghe thêm