Ai Khổ Vì Ai

Sáng tác: 

Thanh Sơn

Trình bày: 

Đức Lập & 

Dương Kim Phượng
Nghe thêm