1

Trình bày: 

4-3 (I Love You) - Henry


Khi tôi làm việc với nhau
Tôi biết, tôi biết, tôi biết , nhưng nhìn về mắt (Uh- Uh- )
Điều gì đến trở về nhà
Tôi không biết lý do tại sao tôi không biết liệu

Tất cả các con ngựa của tôi vẫn còn vụng về
Các nhân vật vẫn còn khó khăn cho bạn
Mở rộng một từ điển
Muốn biết muốn biết tôi không biết

Tôi gửi 1-4-3
Không có lý thuyết vẫn chưa được cung cấp chữ Woah Oh Oh
gửi 1-4-3
Woah Oh Oh Đây không chỉ là một trò chơi số
Bạn tôi yêu em 1-4-3 4-8-6
Gửi 1-4-3 quá khác nhau
Gửi 1-4-3 vẫn còn khó khăn
1-4-3 không phải là một số trò chơi đơn giản

Doo - doo- từ, thậm chí vui mừng
Hơn -of-the - nói lắp một cái gì đó sáng rực - Vâng
Tôi giữ bình tĩnh của tôi là không sai
Cho trái tim của tôi để cho bạn biết về tán đinh

Tất cả các con ngựa của tôi vẫn còn vụng về
Các nhân vật vẫn còn khó khăn cho bạn
Mở rộng một từ điển
Muốn biết muốn biết tôi không biết

Tôi gửi 1-4-3
Không có lý thuyết vẫn chưa được cung cấp chữ Woah Oh Oh
gửi 1-4-3
Woah Oh Oh Đây không chỉ là một trò chơi số
Bạn tôi yêu em 1-4-3 4-8-6
Gửi 1-4-3 quá khác nhau
Gửi 1-4-3 vẫn còn khó khăn
1-4-3 không phải là một số trò chơi đơn giản

Tôi '1 textin -4-3 với cô gái mà tôi yêu thương nhất
Khi tôi đang talkin ' với bạn bè của tôi
Oh tôi braggin và yeah Tôi tự hào
Các bạn không biết tình yêu này
Chúng tôi không có khác nhau, thậm chí không có một cuộc hẹn
Cô ấy là một cô gái đi dính xung quanh tôi biết

Tôi gửi 1-4-3
Tôi không thể vượt qua tâm trí của tôi Woah Oh Oh
gửi 1-4-3
Woah Oh Oh Đây không chỉ là một trò chơi số
Bạn tôi yêu em 1-4-3 4-8-6
Gửi 1-4-3 quá khác nhau
Gửi 1-4-3 vẫn còn khó khăn
1-4-3 không phải là một số trò chơi đơn giản

Woah -1 -4-3 Woah -1- 4-3 - Yey Yey - Vâng
1-4-3 không phải là một số trò chơi đơn giản

Thể loại:  Hàn Quốc,  Dance Pop


Nghe thêm